VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC THÔNG BÁO

18-10-2018
Ngày 15/10/2018, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách dự tuyển viên chức đợt 2, năm 2018...
14-09-2018
Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta k...
13-09-2018
Ngày 13/9/2018, Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018....
08-08-2018
Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT...
27-07-2018
Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2018 của 12 khoa với 53 chuyên ngành đào tạo như sau:...
23-07-2018
Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-VĐLTN ngày 11/06/2018 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM kính mời anh (chị) trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 đến làm thủ tục ký hợp đồng lao động:...
09-07-2018
Để chào mừng Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Địa lý (1993 - 2018), được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Địa lý sẽ tổ chức Hội nghị Quốc gia về Khoa học Địa lý với chủ đề:...
01-07-2018
Ngày 28/6/2018, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh có thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018...
27-06-2018
Kể từ ngày 08/6/2018, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường...
25-06-2018
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 thông báo triệu tập các ứng viên có hồ sơ xét tuyển đạt yêu cầu tiếp tục tham gia phỏng vấn viên chức năm 2018...