VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC THÔNG BÁO

01-06-2018
Căn cứ Thông báo số 82/TB-ĐLTN ngày 27/4/2018 của Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh...
21-05-2018
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2018 - đợt 2 như sau:...
02-05-2018
Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức xét tuyển viên chức năm 2018 như sau:...
23-04-2018
Tiếp nối thành công Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2017” đã được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn và các lần hội thảo trước đó, Hội thảo ...
26-03-2018
Học viện Khoa Học và Công nghệ thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ năm 2018...
29-01-2018
Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X với chủ đề ...
26-12-2017
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt 1 năm 2018...
26-12-2017
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018...
05-10-2017
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa năm 2017 của Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM"...