VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO MỚI

20-11-2020
Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức...
14-11-2019
Công khai tài chính năm 2019...
14-11-2019
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019...
Xem tất cả

VĂN BẢN MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Quy định về việc công khai thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ 18-07-2019
Bảng lương tháng 4 năm 2019 10-04-2019
Báo cáo thu chi năm 2019 07-01-2019
Xem tất cả

BIỂU MẪU MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Giấy đề nghị chuyển tiền 28-01-2018
Giấy giới thiệu 28-01-2018
Giấy đi đường 28-01-2018
Xem tất cả